Studnia rozdzielaczowa NEW BRADO 4-sekcyjna z rotametrami liniowymi

5 341,00 

Studnia rozdzielaczowa NEW BRADO 4-sekcyjna z rotametrami liniowymi ASPOL

Opis

Studnia rozdzielaczowa NEW BRADO 4-sekcyjna z rotametrami liniowymi ASPOL

 

Najnowsza generacja rozdzielaczy geotermalnych w instalacji hydraulicznej dolnego źródła gruntowych pomp ciepła. Zamontowane na trwale w czarnej obudowie tworzywowej tzw „studni rozdzielaczowej”. Miejsce posadowienia / montażu: na zewnątrz budynku , zakopane w ziemi. Możliwość podłączenia od 2 do 10 wymienników gruntowych. Materiał: PEHD 100 RC.  Sekcje zasilające i powrotne wychodzą na jednym poziomie i są ułożone parami obok siebie. Umożliwiają podłączenie przewodów wymiennika (rur rozprowadzających) w sposób bezkolizyjny zapobiegający krzyżowaniu wokół studni kolektorowej.

Z rotametrami liniowymi:  rotametry na sekcjach zasilających, zawory na sekcjach powrotnych. Zadaniem rotametrów jest równoważenie układu hydraulicznego poprzez regulację przepływu na każdej sekcji – z możliwością odcięcia (zamknięcia). Zakresy przepływu rotametrów linowych: 2-12, 8-38, 20-70 dm3/min

Belka kolektorowa zasilająca oraz powrotna zawiera podejścia pod odpowietrzniki wyposażone w zawory odcinające, z możliwością napełniania układu. Sekcje kolektora (SK) i wyjścia pod rury dobiegowe (RD) zakończone są bosymi króćcami. Szczelność przejść sekcji kolektora (rozdzielacza) przez obudowę studni gwarantuje zastosowana metoda polifuzji termicznej.

Z rotametrami kątowymi RT:  rotametry na sekcjach zasilających, zawory na sekcjach powrotnych. Zadaniem rotametrów jest równoważenie układu hydraulicznego poprzez regulację przepływu na każdej sekcji – z możliwością odcięcia (zamknięcia). Zakresy przepływu rotametrów kątowych: 5-50 dm3/min.

Cena zawiera zastosowanie liniowych rotametrów typu A,B lub C. Przy zastosowaniu rotametrów kątowych typu RT do ceny należy doliczyć 150 zł netto do każdej sekcji.