Zawory mieszające, bezpieczeństwa, grupy bezpieczeństwa, odpowietrzniki